COVID-19 epidemian vaikutukset kauden aloitukseen

Vallitsevan COVID-19 epidemian tilannetta ja annettuja yleisiä ohjeistuksia seurataan jatkuvasti Vaasan Taekwondo ry:n hallituksen toimesta. Seura on valmistautunut tarvittaessa reagoimaan epidemiatilanteen pahenemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi harjoituskauden aloituksen siirtämistä eteenpäin.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan kaikilla kanavilla!
—–
The situation of the COVID-19 epidemic and the general instructions given by authorities are monitored daily by the board of the Club. The Club is prepared to respond to the worsening epidemic situation. This would mean postponing the start of the training period.
Information about the changes will be announced on all channels!