Itsepuolustus ja laki

Vaikka jokaisella on oikeus puolustaa itseään tai toista ihmistä oikeudetonta hyökkäystä vastaan, eivät Suomen lain tarjoamat mahdollisuudet ole aukottomasti määriteltävissä tai rajattavissa. Suomen laissa itsensä puolustaminen sisältyy hätävarjeluun:

4 § (13.6.2003/515)

Hätävarjelu

Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet.

Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.

Käytettävät voimakeinot tulisi siis olla suhteessa hyökkäykseen ja tilanteeseen.